Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

Varje arbetsgivare är skyldig att kontinuerligt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ställs krav på att arbetet regelbundet ska följas upp. Med hjälp av denna mall kan du utvärdera ditt arbete och uppfylla dina skyldigheter i detta avseende.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras övriga mallar om systematiskt arbetsmiljöarbete. Mallen kan exempelvis användas när du utarbetar företagets arbetsmiljöhandbok (se mallen Arbetsmiljöhandbok med ID 5046)

Specifikation

  • Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024
  • 5059
  • 1,16
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider