Bodelning - Pågående äktenskap (Fastighet) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en bodelning av en fastighet under pågående äktenskap.

När makar vill ändra på ett ägandeförhållande av exempelvis en fastighet kan det ske genom bodelning under pågående äktenskap. Anledningen till att makar väljer att göra en bodelning under äktenskapet kan variera, exempelvis av skatte- eller arvsmässiga orsaker eller för att utjämna de inbördes ägarförhållandena. Vad varje make erhåller vid bodelningen förblir giftorättsgods.

Ansökan om bodelning ska göras till Skatteverket. Därefter ska nedanstående dokument skickas in till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om lagfart.

- anmälan om bodelning under bestående äktenskap. Anmälan ska ha registrerats i äktenskapsregistret hos Skatteverket. - bodelningshandling i original. Det är viktigt att bodelningshandlingen är daterat efter det datum som äktenskapsregistret hos Skatteverket mottog anmälan om bodelning. Denna mall från DokuMera består av ett upprättat bodelningsavtal gällande makars fastighet. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information. Använd med fördel även mallen Anmälan om bodelning – pågående äktenskap (id 3393) för att anmäla bodelningen hos Skatteverket.

Specifikation

  • Bodelning - Pågående äktenskap (Fastighet) 2024
  • 3399
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider