Bodelning - Upplösning av äktenskap 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en bodelning på grund av upplöst äktenskap.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska förrättas när äktenskapet har upplösts. Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, ska bodelningen dock förrättas genast. Detta innebär att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna efter att eventuella skulder har avräknats. Däremot ska enskild egendom inte delas mellan parterna.

Bodelning ska förrättas av makarna tillsammans. Över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas under av dem båda. Om makarna inte kan enas kan tingsrätten förordna en bodelningsförrättare som beslutar om hur bodelningen ska se.

Ta hjälp av denna mall från DokuMera när en bodelning på grund av upplöst äktenskap ska upprättas. Mallen är enkel att fylla i och kan även kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Bodelning - Upplösning av äktenskap 2024
  • 3400
  • 1,31
  • 2
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider