Bokföringsorder 1 sida 3 dimensioner 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en bokföringsorder, på 29 rader över en sida. Konteringen sker i upp till tre dimensioner: konto, projekt och kostnadsställe, av vilka de två sistnämnda kan döpas om. En differensberäkning visas ständigt som ett stöd i konteringsarbetet.

En bokföringsorder upprättas när det saknas verifikation (bokföringsunderlag) för en affärshändelse. Bokföringsordern kan användas i olika situationer, t.ex. vid en intern omföring, vid rättelse av en felbokförd verifikation och när en verifikation uteblivit.

Specifikation

  • Bokföringsorder 1 sida 3 dimensioner 2024
  • 1094
  • 1,43
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider