Bolagsordning privat Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag.

Mallen innehåller tre ej obligatoriska klausuler avseende hembudsskyldighet vid aktieförvärv, förköpsrätt vid aktieöverlåtelse och samtycke vid aktieöverlåtelse. Den här typen av klausuler används i regel när antalet aktieägare är få.

Mallen innehåller de lagstadgade och grundläggande krav som ställs på en bolagsordning. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk lag.

Specifikation

  • Bolagsordning privat Engelsk 2024
  • 4282
  • 1,35
  • 5
  • docx
1 795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider