Borgensåtagande för successiva leveranser 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande för successiva leveranser.

Vid ett borgensåtagande går en person, i regel ett företag, i borgen för någon annans skuld. Det innebär att borgenären kan kräva betalning av borgensmannen för det fall gäldenären inte kan eller vill betala skulden. På så vis ökar möjligheterna för borgenären att få betalt.

När ett avtal ska träffas om successiva leveranser kan säljaren ibland kräva att det finns en borgensman, till exempel när köparens ekonomiska situation är osäker. Denna mall låter dig enkelt upprätta ett borgensåtagande som avser successiva leveranser. Borgensåtagandet är begränsat till ett visst belopp, men kan enkelt anpassas efter omständigheterna.

Specifikation

  • Borgensåtagande för successiva leveranser 2024
  • 4016
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider