Borgensåtagande för viss leverans 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande för en viss leverans.

Vid ett borgensåtagande går en person, i regel ett företag, i borgen för någon annans skuld. Det innebär att borgenären kan kräva betalning av borgensmannen för det fall gäldenären inte kan eller vill betala skulden. På så vis ökar möjligheterna för borgenären att få betalt.

När ett avtal ska träffas om en viss leverans kan säljaren ibland kräva att det finns en borgensman, till exempel när köparens ekonomiska situation är osäker eller när värdet av leveransen uppgår till betydande belopp. Denna mall låter dig enkelt upprätta ett borgensåtagande som avser en viss leverans. Borgensåtagandet är begränsat till ett visst belopp, men kan enkelt anpassas efter omständigheterna.

Specifikation

  • Borgensåtagande för viss leverans 2024
  • 4017
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider