Borgensförbindelse - Bostad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en borgensförbindelse beträffande bostad.

En borgensman är någon som går i god för annans skuld och därmed åtar sig att betala den som om den vore hans eller hennes egen. Detta borgensåtagande avser ett hyreskontrakt för bostadslägenhet och är till för att försäkra hyresvärden att hyran och eventuellt andra kostnader som hyresgästen ger upphov till, kommer att bli betalda.

Borgensförbindelsen kan enkelt fyllas i och börja användas.

Specifikation

  • Borgensförbindelse - Bostad 2024
  • 3515
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider