Bouppteckning - Upplösning av äktenskap 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en bouppteckning vid upplöst äktenskap.

En bouppteckning ska upprättas vid bodelning på grund av upplöst äktenskap (äktenskapsskillnad). I bouppteckningen ska varje make uppge sina tillgångar och skulder. Det är egendomsförhållandena den dag som talan om äktenskapsskillnad väcktes som ska beaktas. Bouppteckningen utgör grunden för den bodelning som sedan ska ske.

Denna mall från DokuMera underlättar upprättandet av en bouppteckning vid upplöst äktenskap. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information. På så vis kan mallen förebygga eventuella senare problem som kan uppkomma till följd av oklarheter i bouppteckningen.

Specifikation

  • Bouppteckning - Upplösning av äktenskap 2024
  • 3401
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider