Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en brandskyddsklausul för lokalhyresavtal. Klausulen använder du som ett tillägg till lokalhyresavtalet.

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige ska göra regelbundna kontroller av brandskyddet. Det är möjligt att mellan en hyresvärd och en hyresgäst fördela ansvaret för fastighetens brandskydd. Många gånger är det hyresgästen, som oftast vistas på fastigheten mer regelbundet än vad hyresvärden gör, som har bättre möjlighet att kontrollera och upprätthålla ett bra brandskydd. Om hyresgästens ansvar för brandskyddet är förenat med en viss kostnad, är detta något som kan komma att påverka dennes hyra för nyttjanderätten av lokalen.

Denna mall består av en brandskyddsklausul som enkelt kan kompletteras med egen information. Klausulen har företräde framför vad som föreskrivs i hyreskontraktet och omfattar ansvarsfördelning när det gäller tekniska brandskyddsåtgärder, systematiskt brandskyddsarbete samt om lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor eller ej.

Specifikation

  • Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2024
  • 4451
  • 1,28
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider