Brandskyddspolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en brandskyddspolicy på engelska för din verksamhet som ger instruktioner om arbetsprocessen och mål kring arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet i ditt företag.

DokuMeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration och visa uppbyggnaden av en policy för brandskydd samt ge grundläggande information om vad som bör ingå i en sådan.

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för verksamhetens brandskydd. Den som brandskyddet ankommer på måste ”i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Företaget måste även bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de lagar och regler som finns. Brandskyddspolicyn upprättas av företagets ledning och kan ingå i en annan befintlig säkerhetspolicy. För vissa byggnader eller verksamheter, t.ex. industriverksamhet med fler än 20 anställda och restauranger med plats för fler än 50 gäster, ska brandskyddsarbetet dokumenteras och skickas in till kommunen.

Specifikation

  • Brandskyddspolicy Engelsk 2024
  • 4997
  • 1,17
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider