Brandskyddsregler 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en förteckning över brandskyddsregler som ska gälla inom ditt företag. Syftet med brandskyddsregler är att de ska minska risken att det börjar brinna. Det är därför viktigt att det finns brandskyddsregler och att de är uppdaterade.

I förteckningen finns utrymme att hantera upp till 30 brandskyddsregler, med tillhörande syfte, regeltext och ansvarig person för varje regel. Du har möjlighet att välja brandskyddsregel från 14 olika förinställda generella regler med tillhörande syfte, regeltext och ansvarig person. Dessutom går det att skapa egna brandskyddsregler som är specifika för ditt företag.

Specifikation

  • Brandskyddsregler 2024
  • 1524
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider