Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett brev till aktieägare enligt 14 kap. 14 § ABL.

Aktieägare i ett bolag som inte är avstämningsbolag och som ska ha företräde att delta vid nyemission av teckningsoptioner ska enligt 14 kap. 14 § ABL genast och skriftligen underrättas om bolagsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner via post, om deras postadress är känd.

Den mall som DokuMera har utvecklat uppfyller alla lagstadgade krav och gör det möjligt för dig att omgående skicka ett sådant brev som avses i 14 § i anslutning till underlaget för beslutet.

Specifikation

  • Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2024
  • 3828
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider