Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett brev till aktieägare enligt 15 kap. 14 § ABL.

Enligt 15 kap. 14 § ABL ska i bolag som inte är avstämningsbolag information om ett beslut om emission av konvertibler (med åtföljande konvertering till nya aktier) genast sändas till aktieägare, vars postadress är känd för bolaget, om aktieägaren har rätt till företräde att delta i emissionen.

Detsamma gäller beslut som med stöd av stämmans bemyndigande har fattats av styrelsen eller den som styrelsen inom sig har utsett. Underrättelse enligt ovan behövs inte, om samtliga aktieägare har varit företrädda vid den bolagsstämma som har beslutat om emissionen.

Mallen som DokuMera har utarbetat innehåller alla de uppgifter som krävs och låter dig enkelt skapa en underrättelse enligt ovan som direkt kan översändas till berörda aktieägare.

Specifikation

  • Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2024
  • 3736
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider