CSR-policy 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en CSR-policy (policy för socialt ansvarstagande) för företaget.

Corporate Social Responsibility (CSR) eller socialt ansvarstagande handlar om att företaget tar ansvar för hur det påverkar samhället miljömässigt, socialt och ekonomiskt. CSR är inte enbart positivt för omvärlden utan kan även bidra till ökad lönsamhet för företaget genom att det optimerar användningen och minskar den onödiga förbrukningen av de resurser företaget förfogar över.

Syftet med en CSR-policy är att göra medarbetare inom företaget medvetna om hur företaget ser på och arbetar med socialt ansvarstagande.

Använd DokuMeras mall när du ska upprätta en CSR-policy i ditt företag.

Specifikation

  • CSR-policy 2024
  • 4568
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider