Checklista – Anställa högre chef eller VD 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig inför beredelserna att upprätta ett anställningsavtal avseende en högre chef eller vd.

När en högre chef eller vd ska anställas krävs det noggranna förberedelser. Inte sällan har nyckelpersoner en avgörande betydelse för verksamhetens fortsatta utveckling, och rekryteringen bör därför inte ske under alltför stor tidspress. Ju bättre förberedd du är inför rekryteringen desto större är sannolikheten att undvika en misslyckad rekrytering.

Om du rekryterar en vd eller chef i företagsledande ställning är det viktigt att komma ihåg att han eller hon inte omfattas av reglerna i lagen om anställningsskydd och i regel inte heller av kollektivavtal. Det är därför av särskild vikt att utforma det individuella anställningsavtalet med stor omsorg.

I den här checklistan kan du läsa om vad du särskilt behöver tänka på när du ska anställa en högre chef eller vd. Observera att innehållet i checklistan främst tar sikte på frågor avseende utformningen av det anställningsavtal som ska upprättas och inte andra frågor som kan behöva beaktas vid valet av vd eller annan person i företagsledande ställning.

Specifikation

  • Checklista – Anställa högre chef eller VD 2024
  • 4968
  • 1,17
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider