Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att få kännedom om vilka skyldigheter du har när det är alltför varmt eller kalt på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare är det viktigt att känna till att avvikande temperaturer kan vara förenade med hälsorisker. Så länge temperaturen ligger inom det neutrala temperaturområdet, dvs. inom +10 till +30 C, föreligger i regel inga direkta hälsorisker. Däremot kan temperaturen vara sådan att den indirekt påverkar välbefinnandet i form av bristande komfort, vilket i sig kan öka risken för olyckor samt påverka produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen.

Det finns inga allmänna regler om högsta temperatur på en arbetsplats eller om särskild sommarklädsel. Arbetsmiljölagens huvudregel är att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall - både långsiktiga och tillfälliga åtgärder.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du som arbetsgivare behöver tänka på när temperaturen är alltför varm eller kall på arbetsplatsen. Tänk på att det kan finnas särskilda regler för vissa verksamheter och att checklistan därför endast innehåller ett urval av åtgärder som du behöver ha i åtanke.

Specifikation

  • Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2024
  • 4946
  • 1,18
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider