Checklista – emission av konvertibler publikt AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en emission av konvertibler i ett publikt aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Beslut om emission av konvertibler kan fattas av bolagsstämman eller av styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska fatta beslut om en emission av konvertibler ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som ska läggas fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna checklista från DokuMera vägleder dig genom hela processen inför en emission av konvertibler. Ta gärna del av DokuMera övriga mallar om kvittningemission så blir processen ännu enklare.

Specifikation

  • Checklista – emission av konvertibler publikt AB 2024
  • 4904
  • 1,17
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider