Checklista 5-stegs målprocess 2024

Denna checklista från DokuMera är tänkt som ett stöd i processen att hitta, sätta och nå mål.

Det är viktigt att skilja på uppdrag och mål och veta hur du ska ta dig till målet. Mallen innehåller 5 steg, punkter som ger dig en riktning och utgångspunkt hur du ska nå nya mål.

Allt som behövs är att följa en enkel 5-stegsprocess som innehåller de viktigaste stegen för hur du och/eller ditt företag kan nå helt nya mål.

För att ta till dig 5-stegs processen behöver vi först skilja på uppdrag och mål. Uppdrag är någonting som du får av din chef, styrelse eller aktieägare. Det är med andra ord vad andra människor vill att du ska göra. Men uppdraget som du får är egentligen bara en miniminivå, det vill säga vad de vill att du ska prestera för att få behålla ditt arbete.

Specifikation

  • Checklista 5-stegs målprocess 2024
  • 4517
  • 1,24
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider