Checklista - Företagsundersökning _Due Diligence_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kontroll av åtgärder i samband med en due diligence (företagsundersökning).

En företagsundersökning är en grundlig analys av ett företag före köp. Syftet med undersökningen är att få underlag för sitt beslut om företagsförvärvet samt priset och övriga villkor för köpet. Oftast måste den potentielle köparen underteckna ett sekretessavtal där denne förbinder sig att inte sprida den information som erhållits i samband med företagsförvärvet.

Exempel på delområden inom en företagsundersökning är finansiell besiktning, legal besiktning, skattebesiktning, teknisk besiktning etc. Checklistan som DokuMera har upprättat över företagsundersökningen gör det lättare att hålla reda på de olika områden som bör undersökas.

Specifikation

  • Checklista - Företagsundersökning _Due Diligence_ 2024
  • 3984
  • 1,31
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider