Checklista GDPR och ljudupptagningar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att följa reglerna i GDPR när du avser att göra ljudupptagningar.

Den här checklistan beskriver vad som gäller för ljudupptagningar enligt GDPR. Beroende på ändamålet och sammanhanget som ljudupptagningen sker för kan du behöva vidta flera åtgärder innan ljudupptagningen påbörjas. I den här checklistan förklarar vi vad som gäller.

Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om GDPR för att förstå vilka skyldigheter du har i fråga om exempelvis rättslig grund och information till de registrerade.

Specifikation

  • Checklista GDPR och ljudupptagningar 2024
  • 5232
  • 1,15
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider