Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att anmäla en inträffad personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för de registrerades friheter och rättigheter. Riskerna kan exempelvis resultera i att den registrerade utsätts för identitetsstöld, bedrägeri eller finansiell förlust. En personuppgiftsincident inträffar bland annat om personuppgifter blivit förstörda, kommit i orätta händer eller annars gått förlorade.

När en personuppgiftsincident har upptäckts måste du i regel anmäla den till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

Tänk på att anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten ska ske på en särskild mall som finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Den mall du laddar ner här fungerar som vägledning när du fyller i Integritetsskyddsmyndighetens mall.

Specifikation

  • Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2024
  • 4871
  • 1,19
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider