Checklista VDs jäv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att ta reda på om VD befinner sig i en jävssituation i förhållande till bolaget.

Genom att gå igenom listan skapar du dig en uppfattning om jäv föreligger. Dessa situationer uppstår oftast när VD driver annan verksamhet, har en position i ett konkurrerande bolag eller på annat sätt har ingått ett avtal med annan firma som kan konkurrera med intressena i det bolag som han eller hon är VD i.

Specifikation

  • Checklista VDs jäv 2024
  • 709
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider