Checklista agentavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett agentavtal mellan företaget, kallat huvudmannen, och en agent.

En agent ska köpa och sälja varor och/eller tjänster, ta upp/lämna anbud eller sluta avtal i huvudmannens namn. Agenten erhåller provision på det förmedlade värdet.

Denna checklista tar upp centrala frågor som kan uppkomma vid utformandet av ett agentavtal, så som agentens rättigheter och skyldigheter, hantering av immateriella rättigheter och huvudmannens förpliktelser gentemot agenten.

Specifikation

  • Checklista agentavtal 2024
  • 950
  • 1,27
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider