Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att följa de krav som ställs enligt visselblåsarlagen.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) syftar till att göra det säkert, enkelt och tryggt för arbetstagare m.fl. att rapportera om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren.

Som arbetsgivare behöver du vidta flera åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt lagen, och vilka krav som gäller beror på hur många anställda som finns i verksamheten. Genom att ta reglerna på allvar kan du skapa trygghet för dina anställda genom att visa på transparens och en hög etisk standard samtidigt som oegentligheter kan upptäckas och hanteras i ett tidigt skede.

I den här checklistan får du tips och råd om vilka åtgärder du behöver vidta för att efterleva de krav som ställs enligt visselblåsarlagen. Tänk på att denna checklista främst riktar sig till dig som arbetsgivare, och att förutsättningarna för skydd för arbetstagare därför endast beskrivs mycket översiktligt.

 

Specifikation

  • Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2024
  • 5364
  • 1,14
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider