Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att hantera näthat som har samband med anställdas yrkesutövning.

Allt fler personer utsätts för hot, hat och kränkningar på nätet i samband med sin yrkesutövning. Datorer och smartphones har på många sätt medfört att arbetsuppgifter kan utföras både enklare och mer flexibelt, men den tekniska utvecklingen har också gjort det lättare att sprida hot, hat och kränkande uttalanden. Detta gäller inte minst mot personer i deras yrkesroll.

Idag utsätts många för hot, hat, kränkningar och trakasserier på nätet. De typer av nätbrott som oftast anmäls är hatbrott. Hatbrott är ett samlingsnamn för brott som begås utifrån rasistiska, antireligiösa, homo-, bi- eller transfobiska åsikter.

Om du eller någon av dina medarbetare blir utsatta för hot, hat och kränkningar på nätet i samband med yrkesutövning bör du som arbetsgivare agera. Som arbetsgivare ska du enligt arbetsmiljölagen göra allt som behövs för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa för arbetstagarna.

Specifikation

  • Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2024
  • 5182
  • 1,15
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider