Checklista arbetsplatsolycka 2024

Denna checklista från DokuMera beskriver hur du ska agera vid en arbetsplatsolycka.

Visserligen är arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen (AML) skyldig att se till att arbetsmiljön är säker och att arbetstagarna inte riskerar att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Men ibland är olyckan ändå framme. Och när den väl är det, då är det viktigt att alla vet hur de ska agera. För i sådana lägen kan det handla om liv eller död.

DokuMeras checklista innehåller punkter för hela förloppet från det akuta läget med att ge första hjälpen till krisstöd efter händelsen. Se till att checklistan kommuniceras ut till samtliga inom företaget och att den finns lättillgänglig vid nödlägen. Det kan vara klokt att utbilda personalen i första hjälpen.

Ladda ner DokuMeras checklista arbetsplatsolycka och använd den som den är eller komplettera med nödvändig information för att den ska passa din verksamhet.

Specifikation

  • Checklista arbetsplatsolycka 2024
  • 4582
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider