Checklista återförsäljaravtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett återförsäljaravtal mellan företaget, kallat leverantören, och en återförsäljare.

En återförsäljare säljer leverantörens produkter i eget namn och för egen räkning till senare led i tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan. Grossister och detaljister är de vanligaste typerna av återförsäljare. Återförsäljaren lägger vanligen på ett pålägg (bruttovinst) på sitt inköpspris. Om leverantören bestämt vilket pris återförsäljaren ska ta ut av sina kunder brukar pålägget kallas återförsäljarrabatt. En återförsäljare har oftast ett lager och tar en helt annan ekonomisk risk än en agent, dessutom är återförsäljarens roll inte reglerad i lag så som agenturförhållandet.

Denna checklista tar upp centrala frågor som kan uppkomma vid utformandet av ett återförsäljaravtal, till exempel leveranstid, försäljningsinsats, priser och betalning.

Specifikation

  • Checklista återförsäljaravtal 2024
  • 952
  • 1,26
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider