Checklista attestrutiner 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att gå igenom företagets attestrutiner för att tillse och försäkra att företagets attestförfaranden är tillfredsställande enligt uppställda krav.

Vid attestering intygas riktigheten av ett dokument. I många företag är det en rutinåtgärd att alla fakturor ska attesteras (godkännas) innan de betalas.

Ekonomiavdelningen ansvarar för att endast attesterade transaktioner blir föremål för registrering till ekonomisystemet. Samtliga transaktioner ska alltid gå att spåra till en ansvarig person. Avdelningen ansvarar även för att underlag till utbetalningar alltid är attesterade.

Specifikation

  • Checklista attestrutiner 2024
  • 2648
  • 1,25
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider