Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig säkerställa att du behandlar särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Särskilda kategorier av personuppgifter kallas ofta även för känsliga personuppgifter. I fråga om sådana personuppgifter ställs det särskilda krav på dig som personuppgiftsansvarig, bland annat vad gäller inhämtande av samtycke och laglig grund för behandling.

I checklistan kan du även läsa vad som gäller beträffande behandling av personnummer och uppgifter som gäller fällande domar i brottmål. Dessa uppgifter är inte i formell mening känsliga personuppgifter, även om särskilda regler gäller för dessa typer av uppgifter.

Ta del av innehållet i den här checklistan så att du inte behandlar känsliga personuppgifter, personnummer och uppgifter om fällande domar i brottmål på ett felaktigt sätt.

Specifikation

  • Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2024
  • 4763
  • 1,20
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider