Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om kontantemission i ett privat aktiebolag.

Beslut om kontantemission kan fattas av bolagsstämman eller av styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska fatta beslut om en kontantemission ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som ska läggas fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kontantemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna checklista från DokuMera innehåller de mest centrala punkterna att tänka på inför ett beslut om kontantemission, så som vilket aktieslag de nya aktierna ska höra till, om företrädesrätt ska föreligga eller om emissionen ska vara riktad samt när aktieägare ska kunna utnyttja sin företrädesrätt.

Specifikation

  • Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2024
  • 559
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider