Checklista bildskärmsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett systematiskt sätt arbeta för att uppnå de bästa möjliga arbetsförhållandena vid bildskärmsarbete.

Undersökningar har visat att anställda med bildskärmsarbete i högre grad än andra anställda har syn- och ögonbesvär samt besvär från nacke och skuldror. Arbetsmiljöverket har i föreskrifterna AFS 1998:05 ställt särskilda krav på arbetsgivaren vad gäller arbete vid bildskärm. Dessa avser bland annat krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och belysningsförhållanden och bildskärmsarbetets organisering. EU:s minimikrav för bildskärmsarbete är inkluderade i föreskrifterna och checklistan.

Specifikation

  • Checklista bildskärmsarbete 2024
  • 2065
  • 1,25
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider