Checklista bristande tillgänglighet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att öka tillgängligheten i din verksamhet.

Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Utgångspunkten är att samhället ska vara tillgängligt och att människor ska kunna delta på likvärdiga villkor oavsett funktionsförmåga. Avsikten med förändringen har därför varit att öka tillgängligheten i samhället så att människor med någon form av funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdiga villkor som personer utan funktionsnedsättning.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad bristande tillgänglighet innebär och vad du kan göra för att öka tillgängligheten i din verksamhet.

Specifikation

  • Checklista bristande tillgänglighet 2024
  • 4822
  • 1,18
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider