Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att vidta åtgärder med anledning av coronaviruset.

Coronavirusets utbredning skapar oro och problem för både arbetsgivare och arbetstagare. Världshälsoorganisationen (WHO) anser att coronaviruset är ett internationellt hot mot människors hälsa, och klassificerar därför spridningen som ett internationellt hälsonödläge.

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, och med nu rådande läge kan det vara nödvändigt att göra ett flertal olika arbetsrättsliga överväganden. I fråga om coronavirusets framfart kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att begränsa smittspridningen och minska riskerna.

I den här checklistan får du som arbetsgivare tips och råd om vilka åtgärder du kan behöva vidta med anledning av coronaviruset. Många frågor är fortfarande oklara, varför fler riktlinjer och förhållningssätt förväntas tillkomma i takt med den fortsatta spridningen i samhället.

Tänk på att den här checklistan inte ger några medicinska råd. Ring Vårdguiden på telefonnummer 1177 om du har symptom eller annars bedömer att du behöver vård eller råd.

Specifikation

  • Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2024
  • 5169
  • 1,15
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider