Checklista dataportabilitet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig säkerställa att du kan bemöta en registrerads begäran om dataportabilitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet har inte funnits tidigare. Det är därför särskilt viktigt att du i god tid ser över rutinerna för hur du ska efterleva dataskyddsförordningens krav i denna del. Ta del av innehållet i denna checklista så är mycket av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Checklista dataportabilitet 2024
  • 4768
  • 1,19
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider