Checklista delningsprocess aktiebolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en delning av ett aktiebolag.

Med delning avses att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. Delning kan ske genom att

- det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation, - en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.

Oavsett hur delningen ska gå till i ditt fall kommer denna checklista att hjälpa dig genom delningsprocessen.

Specifikation

  • Checklista delningsprocess aktiebolag 2024
  • 4827
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider