Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att säkerställa en god arbetsmiljö vid distansarbete.

Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsmiljön, och det ansvaret gäller även när medarbetarna jobbar på distans, alltså när medarbetarna inte utför sina arbetsuppgifter i arbetsgivarens egna lokaler. Med hjälp av denna checklista kan du enklare bedöma huruvida du uppfyller de krav som ställs i fråga om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete.

Checklistan kan vara till stor hjälp för dig som chef eller skyddsombud när du planerar att införa distansarbete eller när du ska följa upp och utvärdera redan förekommande distansarbete.

Tänk på att det finns ytterligare regler du kan behöva följa än dem som framgår av denna checklista. Arbetsmiljöverket har bland annat föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, arbete vid bildskärm samt om belastningsergonomi som kan vara särskilt betydelsefulla när arbete utförs på distans.

Specifikation

  • Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2024
  • 5309
  • 1,14
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider