Checklista dödsfall anställd 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som är chef och som ska hantera att en anställd avlidit.

Även om vi lever allt längre och längre är döden något som är oundvikligt för oss alla. Trots det känner sig många av oss osäkra på hur vi ska agera när någon i vår närhet gått bort. Den här checklistan är tänkt att vara ett stöd för hur anställda inom företaget bör agera då en medarbetare avlidit, oavsett om det skett i tjänsten eller utanför arbetet.

Använd checklistan som den är eller gör anpassningar utefter hur du vill ha det och använd den som ett stöd i din verksamhet för det fall att en medarbetare avlider.

Specifikation

  • Checklista dödsfall anställd 2024
  • 4593
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider