Checklista entlediga vd 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig i processen att entlediga företagets vd.

Det kan finnas många anledningar till att vilja avsluta vd:s anställning. Oavsett orsak är det viktigt att noga utreda hur uppsägningen ska göras så att allt går rätt till.

Företagsledare omfattas inte av LAS och därför är förfarandet kring uppsägning lite annorlunda än för en arbetstagare. En vd:s anställningsavtal skrivs enligt avtalsrättsliga regler och uppsägningstid med mera bör regleras i avtalet.

Ta hjälp av DokuMeras checklista när du funderar på att entlediga företagets vd.

Specifikation

  • Checklista entlediga vd 2024
  • 4585
  • 1,21
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider