Checklista för coacher - mötet med klienten 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som coach att förbereda dig för mötet med din klient.

Det här dokumentet hjälper dig som coach att få en bättre förståelse av behoven hos den du ska coacha, vilket hjälper honom eller henne att förstå vad coaching är, vad som kan förväntas samt coachens och sin egen roll. Mallen kan användas dels av coacher som jobbar med coaching som sin huvudsakliga sysselsättning, dels av chefer som ska coacha sina anställda.

Specifikation

  • Checklista för coacher - mötet med klienten 2024
  • 5211
  • 1,15
  • 3
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider