Checklista förebygga sexuella trakasserier 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande problem på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare är du skyldig att förebygga uppkomsten av sexuella trakasserier i syfte att uppnå en god arbetsmiljö fri från diskriminering. Du är också att agera skyndsamt när du får kännedom om att sexuella trakasserier förekommer.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på i ditt förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier. Observera att arbetet gäller samtliga av de diskrimineringsgrunder som uttrycks i diskrimineringslagen, även om denna checklista är inriktad just mot sexuella trakasserier.

Ta del av DokuMeras övriga mallar om aktiva åtgärder och sexuella trakasserier så går arbetet ännu lättare.

Specifikation

  • Checklista förebygga sexuella trakasserier 2024
  • 4813
  • 1,18
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider