Checklista för avskedande_ med kollektivavtal 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid ett avskedande, i ett bolag med kollektivavtalsanslutning.

Avsked sker när den anställde grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget, t.ex. genom förskingring. Anställningen upphör då omedelbart utan uppsägningstid; detta gäller både vid tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Avskedandet ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen. I princip gäller samma regler som vid vanlig uppsägning, dvs. varsel, underrättelse, överläggning och förhandling med facket. Arbetsgivarens rätt att avskeda en anställd begränsas genom regler i lagen om anställningsskydd (LAS).

Denna dokumentmall innehåller punkter såsom att underrätta den anställde, varsla arbetstagarorganisation, utforma skriftligt avsked, utforma tjänstgöringsintyg, tjänstgöringsbetyg m.m.

Specifikation

  • Checklista för avskedande_ med kollektivavtal 2024
  • 937
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider