Checklista certifiering ISO 9001 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att certifiera företaget enligt ISO 9001.

ISO 9000-serien är en internationell standard för kvalitet inom ledningssystem för vilket ett företag kan certifieras. Standarden bygger på en idé om kontinuerlig vidareutveckling av företagets rutiner. Ett företag som är certifierat måste därför kunna påvisa ett aktivt förbättringsarbete som följs upp genom regelbundna revisioner.

Att först erhålla certifieringen kräver en del arbete, speciellt om vissa rutiner inom företaget saknar dokumentation. Checklistan som DokuMera har tagit fram ger dig snabbt en överblick över vilka steg som behöver tas och hjälper dig att genomföra dem ett efter ett på ett strukturerat sätt. På så vis underlättar det ditt arbete och hjälper dig att certifiera företaget enligt ISO-standarden för ledningssystem.

Specifikation

  • Checklista certifiering ISO 9001 2024
  • 4346
  • 1,30
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider