Checklista för frivillig överenskommelse 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom processen när en arbetstagare frivilligt avslutar sin anställning på företaget.

Eftersom det finns många regler som styr förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare kan det vara bra att använda sig av en checklista som hjälper dig att kontrollera att överenskommelsen om att den anställde ska avsluta sin anställning görs på rätt sätt. Viktigt att komma ihåg är att många regler gäller även om den anställde frivilligt avslutar sin anställning.

Checklistan låter dig kontrollera och bocka av de kontrollpunkter som bör gås igenom. Punkterna är utförligt beskrivna för att ge dem ett sammanhang och behandlar detaljer som slutlig reglering av semester, arbetsplikt och vissa sekretessbestämmelser.

Specifikation

  • Checklista för frivillig överenskommelse 2024
  • 4270
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider