Checklista för inventering av av regelefterlevnad av GDPR 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att se över i vilken utsträckning du har anpassat din verksamhet efter dataskyddsförordningens krav.

Inventeringslistan består av frågor som steg för steg kan besvaras. Listan är utformad på ett sätt som gör att den omfattar nästan alla de krav som ställs på den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen. Flertalet frågor ger dig möjlighet att motivera dina svar. Genom att göra det säkerställer du att du har förstått kraven och även i vilken omfattning du har uppfyllt dem i din verksamhet.

Beroende på hur din organisation ser ut kan delvis andra aspekter behöva beaktas än dem som framgår av listan. Samma gäller om din verksamhet regleras enligt särskild lagstiftning eller om du behandlar personuppgifter även i annat land.

Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om personuppgiftsbehandling. I mallarna kan du läsa mer om vad du behöver tänka på inom vart och ett av de områden som finns i denna lista.

Specifikation

  • Checklista för inventering av av regelefterlevnad av GDPR 2024
  • 4850
  • 1,18
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider