Checklista för upprättande av äktenskapsförord mm 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord med hjälp av en checklista.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna, men det behöver inte vara bevittnat. Det finns många punkter och villkor som ska tas med innan avtalet lämnas in till Skatteverket och registreras i äktenskapsregistret. Denna checklista hjälper dig att strukturera upprättandet av äktenskapsförordet. Punkter som finns med avser t.ex. upprättande av förteckning över egendom och betalning av ansökningsavgift.

Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Specifikation

  • Checklista för upprättande av äktenskapsförord mm 2024
  • 3402
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider