Checklista förebygga stress 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att prioritera rätt i det stressförebyggande arbetet inom företaget och på så sätt öka förutsättningarna för välmående medarbetare.

När det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera dessa, kan stress upplevas som en positiv utmaning. Negativ stress framkallas både när kraven är för höga, överstimulans, och när kraven är för låga, understimulans. En hög stressnivå ökar risken för sjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning.

Denna checklista hjälper dig att bl.a. uppmärksamma varningssignaler, identifiera utvecklingsområden och upprätta en stresspolicy.

Specifikation

  • Checklista förebygga stress 2024
  • 2118
  • 1,25
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider