Checklista föredragandens arbetsordning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som föredragande på ett möte att planera och genomföra din frågeställning.

Som föredragande ansvarar du för en punkt på dagordningen. För bästa möjliga utfall behöver du förbereda dig inför mötet samt agera professionellt och på ett väl genomtänkt sätt såväl under som efter mötet.

Genom att följa innehållet i denna checklista ökar du sannolikheten för att styrelsen/ledningsgruppen fattar det beslut som du/ni anser är lämpligast för verksamheten.

Specifikation

  • Checklista föredragandens arbetsordning 2024
  • 5067
  • 1,16
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider