Checklista – Företagshemlighet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ta reda på om information i din verksamhet kan skyddas som företagshemligheter enligt lagen om företagshemligheter.

Det kan av konkurrensskäl vara mycket betydelsefullt att skydda eller hemlighålla viss företagsspecifik information. I många fall kan skydd för information närmast vara en förutsättning för att en verksamhet överhuvudtaget ska kunna bedrivas.

Du kan under vissa förutsättningar skydda information i ditt företag enligt reglerna i lagen om företagshemligheter, men sådant skydd uppstår inte automatiskt. Det ankommer på dig som innehavare av informationen att vidta särskilda åtgärder. I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du vill skydda viss information i din verksamhet. Checklistan hjälper dig även med råd vid redan inträffat angrepp på dina företagshemligheter.

Specifikation

  • Checklista – Företagshemlighet 2024
  • 4888
  • 1,17
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider