Checklista fusion helägt DB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera och genomföra en fusion av aktiebolag genom absorption av helägt dotterbolag.

Absorption av helägt dotterbolag är den vanligaste formen av fusion, där ett moderbolag övertar ett dotterbolags alla tillgångar och skulder. Denna checklista hjälper dig genom hela fusionsprocessen, bland annat med att upprätta en fusionsplan och underrätta bolagets kända borgenärer.

Ta hjälp av denna checklista när du ska genomföra en fusion. På så vis riskerar du inte att missa någon del i fusionsprocessen.

Specifikation

  • Checklista fusion helägt DB 2024
  • 1273
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider